Tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Padel Club Forssan palveluissa

Rekisterinpitäjä

Padel Club Forssa, Forssa
Y-tunnus 3196973-8
Mäntyläntie 5, 30300 Forssa

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä Aki Siika-ahoon osoitteessa

aki@urheiluaki.fi

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • Perustiedot
  • Nimi ja osoitetiedot
  • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Syntymäaika
  • Sukupuoli
 • Tilaus-, toimitus- ja palautustiedot
  • Tilausnumero
  • Toimitusosoite
  • Maksutapa
  • Ostohistoria
Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Padel Club Forssa käsittelee henkilötietoja osana seuratoimintaa. Henkilötietojasi käsitellään jäsenyyksien tai vastaavien palveluiden hoitamiseksi.

Esimerkiksi, jos päätät liittyä Padel Club Forssan jäseneksi tallennamme sinusta tietoja, jotta tiedämme jäsentilanteemme ja pystymme tarjoamaan jäsenedut oikeille henkilöille.

Säilytysaika

Säilytämme tietojasi palveluissamme seuraavasti:

 • Säilytämme jäsenyyteesi tai vastaaviin palveluihin liittyviä tietoja kaksi vuotta siitä, kun jäsenyys tai vast. suhde on päättynyt. Mikäli tietoihin sisältyy ostotietoja, säilytämme tietoja kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan. Tietoja käytetään mm. yhdistyksen kirjanpitoon.
Tietojen tarkastaminen

Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Padel Club Forssa ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Käsittelyn rajoittaminen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön

Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Padel Club Forssa rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta voi käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Padel Club Forssa pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
 • Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat
Välttämättömät tiedot Padel Club Forssan kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle jäsenyyksi tai vastaavia palveluita, on meidän käsiteltävä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystiedot.

Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

Siirry sivun alkuun